ประตูรีโมทมีที่มาที่ไปอย่างไร?


คำว่า “ประตูรีโมท” มีต้นกำเนิดจากการจัดแจงระบบประตูกระแสไฟฟ้าด้วยวัสดุรีโมทคอนโทรล (Remote Control Unit) ซึ่งคำว่าประตูรีโมทนี้รวมถึงลักษณะประตูที่ไม่ใช้เครื่องมือรีโมทเป็นตัวคุม  แต่อาจใช้สวิตซ์กด (Push Button Swith) หรือต่อร่วมกับวัสดุควบคุมอัตโนมัติอื่นๆ

ประตูรีโมท ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในเมืองสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1930  เกิดในผลงานเหมืองแร่ เพื่อปิดดูแลรักษาฝุ่นควัน  หลังจากนั้นเริ่มรู้จักกันมากขึ้นในกลุ่มวิศวกรเครื่องยนต์กลไก และก้าวหน้าให้มีราคาถูกลง แต่ยังคงมีสมรรถนะมากขึ้น ตามเทคโนโลยี  การคุมแต่เดิมใช้เพียงเครื่องไม้เครื่องมือ Power contactor หรือรีเลย์ไฟฟ้ากำลัง  และ ปฏิรูปมาใช้ PLC (Programmable Logic Controller) ก่อนจะเพิ่มปริมาณมาเป็น Microcontroller board หรือแผงอิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับ

ในตอนนั้นประตูรีโมท นั้นจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง และมีขนาดใหญ่  ฉันนั้นลูกค้าที่จัดตั้งจึงมักอยู่ในกลุ่มแวดวงชั้นสูง จากการขับเคี่ยวทางการตลาด และมีความรุ่งโรจน์ของเทคโนโลยี จึงทำให้ประตูรีโมทก้าวหน้าขึ้นด้วยกัน มีราคาถูกลง  ทำให้คนชนชั้นกลางสามารถเป็นเจ้าของได้พร้อมด้วย   ล่าสุดที่ผ่านไปสมัยนี้คนไทยเองเชี่ยวชาญพัฒนาประตูรีโมท ให้มีคุณลักษณะทัดเทียม หรือดีกว่าสินค้าที่มาจากอเมริกาหรือยุโรปได้ อีกทั้งเวลานี้มีกงสีในประเทศจีนได้ทำการทำเป็นมากมาย พร้อมคุณลักษณะที่ไม่ด้อย ไปกว่าสินค้าที่มาจากประเทศอื่น จากการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ตลาดของประตูรีโมทจึงมีการกระดิก พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนในแต่ละกองกลางไปทั่วโลก

นานมาแล้วในหลายรัฐผลิตประตูรีโมทได้เอง ซึ่งในบ้านเราเองก็มีเจ้าที่ทำประตูรีโมทเช่นกัน แต่ประเทศที่ขึ้นชื่อมากเพราะด้วยประตูรีโมทนั้นคงหนีไม่พ้นประเทศอิตาลี เพราะ มีผู้ประกอบการที่ผลิต ประตูรีโมท มากที่สุดในสุด  พร้อมกับเป็นประเทศแรกที่คนไทยเรานำเข้ามาติดตั้งในบ้านเรา