ความสำคัญของพีวีซีบางกอกไพบูลย์ไพพ์


การผลิตโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ในอินเดียเริ่มดำเนินการเมื่อ 60 ปีก่อนด้วยโรงงานผลิต PVC แห่งแรกของประเทศที่ตั้งขึ้นในเมืองมุมไบในปีพ. ศ. 2494 โรงงานที่ดำเนินการโดย Calico มีกำลังการผลิต 6,000 ตันต่อปี ปัจจุบันอุตสาหกรรม PVC ของอินเดียมีกำลังการผลิต 1.3 ล้านตันต่อปี

ในอินเดีย Chemplast Sanmar, DCM Shriram Consolidated, DCW, Finolex และ Reliance Industries ได้ผลิต PVC ผู้ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดในตลาด PVC ของอินเดียคือกลุ่ม Vivanta ซึ่งมีโรงงานพีวีซี 240,000 ตัน / ปีเริ่มดำเนินการในปี 2556

พีวีซีบางกอกไพบูลย์ไพพ์ หนึ่งในรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของโพลิเมอร์สินค้าโภคภัณฑ์ได้รับการยกย่องในฐานะพลาสติกโครงสร้างพื้นฐานและพบว่ามีการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นในท่อท่อสายเคเบิลสายเคเบิ้ลหน้าต่างและหลังคา นอกจากนี้การใช้ PVC ในภาคอื่น ๆ เช่นรถยนต์การแพทย์และการดูแลสุขภาพบรรจุภัณฑ์และกีฬาและสันทนาการยังเพิ่มขึ้น

พีวีซีบางกอกไพบูลย์ไพพ์เป็นเทอร์โมพลาสติก

ประกอบด้วยคลอรีน 57% และคาร์บอน 43% มันขึ้นอยู่กับว่าน้อยกว่าโพลิเมอร์อื่น ๆ ในน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดังนั้น PVC จึงถือได้ว่าเป็นพลาสติกที่ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ แม้ว่าพีวีซีสามารถผลิตได้จากไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมถึงถ่านหิน แต่ปัจจุบัน PVC ที่ผลิตจากเอทิลีนส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับคลอรีนเพื่อผลิตเอทิลีนไดคลอไรด์ (EDC) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (VCM) VCM เป็น polymerized ต่อไปในการผลิตพีวีซี PVC ยังผลิตโดยใช้คาร์ไบด์แคลเซียมซึ่งเป็นที่แพร่หลายแพร่หลายในประเทศจีน

จากข้อมูลของ Chemical Marketing Associates Inc. (CMAI) ปริมาณการใช้ PVC ทั่วโลกในปี 2553 อยู่ที่ 34.8 ล้านตันจากกำลังการผลิตรวม 46 ล้านตันและคิดเป็น 18% ของการใช้โพลิเมอร์ทั้งหมด ความต้องการพีวีซีทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 44 ล้านตันและกำลังการผลิตพีวีซีทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 55 ล้านเมตริกตันภายในปี 2015

ตามแหล่งอุตสาหกรรมของอินเดียความต้องการพีวีซีของประเทศในปัจจุบันอยู่ที่ 2.08 ล้านตันต่อปีและกำลังการผลิตอยู่ที่ 1.33 ล้านตันต่อปี คาดว่าการบริโภค PVC ในอินเดียจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ล้านตันต่อปีในปีพ. ศ. 2562-17 และกำลังการผลิตพีวีซีของประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.63 ล้านตันต่อปี จากอุปสงค์และอุปทานที่ระบุไว้ข้างต้นความต้องการพีวีซีคาดว่าจะเกินกว่าอุปทาน