ิSilica Gel คือ อะไร


ซิลิก้าเจล (Silica Gel) หรือสารกันชื้น เป็นสารสังเคราะห์ที่สกัดจากทรายขาวผสมกรดกำมะถัน  ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือซิลิกอน ไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) ซิลิก้าเจล เป็นเม็ดกลมๆ   โพรง มีรูพรุน ซิลิก้าเจล นิยมใช้ในการทำเป็นซองดูดความชื้น

ซิลิก้าเจล (Silica Gel) มี 4 ประเภท

ซิลิก้าเจลแบบเม็ดสีขาว (White Silica Gel) .. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละเม็ดประมาณ 2-5 มิลลิเมตร  เหมาะแก่การดูดความชื้นที่ประมาณ 35-40%

ซิลิก้าเจล แบบเม็ดสีน้ำเงิน (Blue Silica Gel) .. เหมาะแก่การดูดความชื้นที่ประมาณ 35-40%   แต่ซิลิก้าเจลแบบเม็ดสีน้ำเงินนี้ มีสารพิเศษเพื่อการตรวจวัดปริมาณความชื้นที่กักเก็บไว้ เมื่อซิลิก้าเจลชนิดนี้ มีจะเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นสีชมพู หรือสีม่วงอ่อน นั่นหมายถึง ได้เวลาต้องเปลี่ยนสารกันความชื้นใหม่ใหม่แล้ว

ซิลิก้าเจล แบบเม็ดสีส้ม (Orange Silica Gel) .. การทำงานของซิลิก้าเจล แบบเม็ดสีส้มเหมือนซิลิก้าเจลแบบเม็ดสีขาวและ ซิลิก้าเจล แบบเม็ดสีน้ำเงิน ต่างกันแค่เพียงการเปลี่ยนสี จากเดิมเป็นสีส้มหรือเขียวอ่อน  ซิลิก้าเจลแบบนี้มีราคาสูงมาก จึงไม่ค่อยมีใช้หรือเป็นที่นิยมในบ้านเรา

ซิลิก้าเจล แบบเม็ดทราย (Silica Sand) .. เช่นเดียวกันกับสามแบบแรก แต่ต่างกันที่ขนาดของเม็ดของสารกันความชื้น  สารกันความชื้นแบบเม็ดทรายมีขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร เล็กและละเอียดสมชื่อ

อย่างไรก็ตาม ยังมีสารกันความชื้นอีกหนึ่งประเภท คือ สารกันความชื้นจากธรรมชาติ ( Natural Clay) มีลักษณะคล้ายกรวดขนาดเล็กสีเทา หรือสีน้ำตาล สารกันความชื้นจากธรรมชาตินี้ผลิตจากดินไดอะตอมเมเชียล เอิธ์ท ข้อดีของสารกันความชื้นจากธรรมชาติ คือ ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นสารจากธรรมชาติ ดูดความชื้นไ ด้ ประมาณ 35-40 % ของน้ำหนักตัวเอง ดูดความชื้นได้เร็ว และคายความชื้นต่ำกว่า ซิลิก้าเจลสามแบบแรก การส่งสินค้าระหว่างประเทศนิยมใช้สารกันความชื้นจากธรรมชาติ