เครื่องจักรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในโกดังขนาดเล็กให้เช่า


คลังสินค้าและคลังสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมาในศตวรรษที่ 19 ในอังกฤษ อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม โกดังขนาดเล็กให้เช่าและมักสร้างด้วยอิฐอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ สร้างขึ้นใกล้กับทางรถไฟ คลอง และท่าเรือเพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่งโกดังขนาดเล็กให้เช่า เนื่องจากการขนส่งทางถนนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแมนเชสเตอร์เป็นตัวอย่างที่สำคัญ เนื่องจากโกดังสมัยศตวรรษที่ 19

หลายแห่งไม่เคยถูกดัดแปลงเป็นสำนักงาน พื้นที่พักผ่อน หรือพื้นที่ค้าปลีก โกดังขนาดเล็กให้เช่ามีเพียงชื่อเท่านั้นที่บ่งบอกถึงจุดประสงค์ดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น India House สร้างขึ้นในปี 1906 และเดิมเป็นโกดังเก็บ และถูกดัดแปลงเป็นอพาร์ตเมนต์ในช่วงทศวรรษ 1980แน่นอนว่าคงเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงสำหรับโกดังสมัยใหม่ที่จะตั้งอยู่ใจกลางเมือง

แต่ก็ดูไม่เข้าท่าในคลังสินค้าสมัยใหม่ทุกวันนี้ โกดังเก็บสินค้ามักเป็นหน่วย

เนื่องจากราคาที่ดินจะสูงส่ง ยังไม่รวมถึงการออกแบบที่ใช้งานได้ดีกว่าในปัจจุบันนี้มาก การออกแบบสไตล์บาโรกและคลาสสิกอันโอ่อ่าของยุควิกตอเรียนั้นน่าดึงดูดใจ แต่ก็ดูไม่เข้าท่าในคลังสินค้าสมัยใหม่ทุกวันนี้ โกดังขนาดเล็กให้เช่ามักเป็นหน่วยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สร้างง่ายๆ จากแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนโครงคานเหล็ก พวกเขามักจะตั้งอยู่ติดกับศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ อย่างไรก็ตามโกดังขนาดเล็กให้เช่า เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นำมาซึ่งความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง เนื่องจากการเข้าถึงถนนสายสำคัญๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นโดยทั่วไป

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหาคลังสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งโกดังขนาดเล็กให้เช่า ยังคงใช้งานจริงอยู่ภายในเมืองหรือเมืองในยุคปัจจุบันต้นทุนของที่ดินลดลงเมื่อย้ายออกจากใจกลางเมือง โกดังขนาดเล็กให้เช่าดังนั้นคลังสินค้าสมัยใหม่จึงมักพบได้ในพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตชานเมือง ซึ่งให้มูลค่าที่ดีกว่าต่อตารางเมตร และเพิ่มพื้นที่ว่างให้สูงสุดตามงบประมาณของบริษัทผลกระทบของต้นทุนและการจัดการพื้นที่คลังสินค้าให้ดี ไม่เพียงส่งผลต่อขนาดของคลังสินค้าเท่านั้น

เครื่องจักรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์คลังสินค้าสมัยใหม่

แต่ยังส่งผลต่อเค้าโครงของคลังสินค้าด้วย โกดังขนาดเล็กให้เช่าจะเป็นอาคารแบบเปิดโล่งชั้นเดียว โดยมีทางเดินยาวและค่อนข้างแคบระหว่างแถวของชั้นวางสูงหลายชั้นสำหรับจัดเก็บสินค้าตัวสินค้ามักจะถูกจัดเก็บและนำออกด้วยตนเอง แต่ในบางกรณี ระบบอัตโนมัติอยู่ในสถานที่ โกดังขนาดเล็กให้เช่า ราคาถูกอุณหภูมิต่ำเกินไปสำหรับการทำงานเป็นเวลานานในกรณีที่มีการขนย้ายสินค้าด้วยตนเอง รถยกมักถูกใช้งาน และในบางกรณีที่รู้จักกันน้อยคือรถตัก

ด้านข้างรถยกเป็นเครื่องจักรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์คลังสินค้าสมัยใหม่ มีวงเลี้ยวแคบมาก สามารถยกของหนักได้อย่างปลอดภัย และค่อนข้างง่ายและราคาถูกในการใช้งานโกดังขนาดเล็กให้เช่า กลไกการยกที่ด้านหน้าของรถช่วยให้สามารถยกและหยิบสินค้าที่วางบนพาเลทจากชั้นวางสูงและขนส่งไปและกลับจากรถส่งของได้ด้วยความยุ่งยากน้อยที่สุด