อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าการตระหนักรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย


การฝึกอบรมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยในที่ทำงานมีไว้สำหรับพนักงานทุกคน อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้ามันคือกฎหมายและมันสมเหตุสมผล การฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้ใช้ถังดับเพลิงไม่ใช่เรื่องสำคัญอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และแน่นอนว่าไม่ใช่ข้อกำหนดที่ใครก็ตามที่ค้นพบไฟควรพยายามดับไฟ สิ่งสำคัญคือทุกคนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและสมเหตุสมผลในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ทุกคนควรทราบวิธีส่งสัญญาณเตือนและอพยพไปยังที่ปลอดภัยอย่างสงบ

และการป้องกันอัคคีภัยก็มีความสำคัญเช่นกัน อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าพนักงานทุกคนควรรู้ถึงอันตรายที่ต้องระวังและวิธีลดความเสี่ยงและลดโอกาสเกิดเพลิงไหม้คำสั่งปฏิรูปกฎระเบียบ อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าความปลอดภัยจากอัคคีภัย ปี 2548 กำหนดให้องค์กรมีหน้าที่ตามกฎหมายในการใช้มาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่พนักงานในการฝึกอบรมการทำงาน ไฟไหม้ยังคงเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวสำหรับธุรกิจ

หน่วยทำความร้อนแบบพกพาและเครื่องจักรแบบพกพาที่มีตำแหน่งต่ำ

การลอบวางเพลิงเป็นสาเหตุหลักที่อยู่เบื้องหลังการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งป้องกันได้ยาก แต่การขาดการดูแล ความเอาใจใส่ และความปลอดภัยโดยทั่วไปมีส่วนทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ร้ายแรงอื่นๆ อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้รวมถึงการเดินสายไฟที่ไม่เหมาะสมของเครื่องใช้ไฟฟ้า ขยะสะสมในพื้นที่ทำงาน อันตรายจากการสูบบุหรี่ อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและไม้ขีดที่ทิ้งแล้ว วัสดุที่เป็นอันตราย เช่น สี กาวและสารเคมี หน่วยทำความร้อนแบบพกพาและเครื่องจักรแบบพกพาที่มีตำแหน่งต่ำหรือร้อนเกินไป เช่น หัวแร้ง เป่า โคมไฟและอุปกรณ์ตัดและเชื่อมการห้ามสูบบุหรี่ในสำนักงาน

ทั่วสหราชอาณาจักรอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอาจลดการเกิดเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน แต่การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผิดพลาดยังคงสูงอยู่ เมื่อเรียนรู้วิธีรับรู้ถึงอันตรายและความเสี่ยงจากไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นของไฟและการก่อตัวและการแพร่กระจายของไฟจะช่วยให้เกิดการป้องกันอัคคีภัยมากขึ้น

ความเสี่ยงที่ไม่อาจรับได้การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

เมื่อเข้าใจพฤติกรรมของความร้อนและควัน คุณจะเข้าใจว่าทำไมประตูหนีไฟจึงควรปิดไว้ และมือจับประตูแบบร้อนหมายถึงอะไรการตระหนักรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยประเภทนี้ในการฝึกอบรมการทำงานจะเพิ่มความปลอดภัยหากเกิดเพลิงไหม้ การฝึกฝนการอพยพ การรับรู้สัญญาณความปลอดภัย และการรู้ว่ามันหมายถึงอะไร อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าจากไฟไหม้ และการรู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อค้นพบไฟเป็นองค์ประกอบ

สำคัญของการรับรู้ถึงอัคคีภัยในการฝึกอบรมการทำงาน วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงและการทำความเข้าใจอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประเภทของไฟก็เป็นสิ่งที่ควรทราบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การจุดไฟเป็นเรื่องของทางเลือกส่วนตัวและความเสี่ยงที่ไม่อาจรับได้การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่ดีควรครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายและมีความรู้ที่เก็บไว้ ดังนั้นความหลากหลายมากมาย

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
รับการอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://thermotracer.co.th/about/