Tag: ท่องเที่ยวยุโรป

  • เที่ยวยุโรปงสายโรแมนติก

      เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจำนวนประชากรและการพัฒนาด้านการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของยุโรป ที่จะทำให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุโรป 2 ล้านแห่งมีการจ้างงานประมาณ 8 ล้านตำแหน่งหรือคิดเป็น 4% ของแรงงานทั้งหมดของสหภาพยุโรป แม้จะมีธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งในอุตสหกรรมการท่องเที่ยวแต่ทว่าธุรกิจ SMEs กลับมีจำนวนมากที่สุด ซึ่งถ้าคำนวณเฉพาะภายในธุรกิจการท่องเที่ยวเอง ธุรกิจนี้ได้สร้างรายได้มากกว่า 4 % ของ GDP ของสหภาพยุโรป แต่ถ้าคำนวณโดยนับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การขนส่ง การก่อสร้าง การค้าปลีก การผลิตของที่ระลึก ฯลฯแล้วการท่องเที่ยวสร้างรายได้ทั้งหมดจำนวนเกือบ 11%ของ GDP และสร้างงานมากกว่า 24 ล้านตำแหน่ง หรือคิดเป็นประมาณ 12% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดของสหภาพยุโรป ยุโรป เป็นสถานที่หนึ่งที่หลายคนอยากไปสัมผัส เพราะทั้งสวยงามและโรแมนติกแบบสุดๆ เรามาดูกันว่ามีสถานที่ใดบ้างที่เป็นสถานที่โรแมนติกที่ความพาคนรัก หรือครอบครัวไป   เริ่มที่ Hallstatt, Austria  ฮัลสตัทท์ เสน่ห์แห่งออสเตรีย ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่เรียงรายลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา ความงดงามของมรดกโลกที่นี่ยังคงความโรแมนติกมาแล้วถึง 4,500 ปี   Budapest, Hungary  …